Art+bits

Goście

Anna Maj

 

Medioznawca i antropolog, specjalizuje się w socjologii Sieci, edukacji medialnej, problematyce dostępności w projektowaniu interakcji i mediach mobilnych. Adiunkt w Zakładzie Komunikacji Kulturowej Uniwersytetu Śląskiego, Zastępca Dyrektora Instytutu Nauk o Kulturze UŚ. Autorka książki Media w podróży oraz licznych artykułów naukowych z zakresu nowych mediów i komunikacji. Kierownik licznych projektów badawczych i naukowo-edukacyjnych,m.in. projektu Dni Nowych Mediów, organizator konferencji i sympozjów o tematyce medialnej. Współpracuje z Inter-disciplinary Net (Oxford), CVHI (Glasgow), Instytucją Kultury Ars Cameralis i ASP w Katowicach, a także międzynarodową siecią badawczą ENABLE. Dyrektor naukowy w Wydawnictwie Naukowym ExMachina, współtwórca projektu Cyberogród – platformy nowomedialnej w ramach kandydatury Katowic do tytułu Europejskiej Stolicy Kultury 2016. Wiceprezes Zarządu Instytutu Mediów w Katowicach.

 

anna_maj