Art+bits

Goście

Krzysztof Trzewiczek

Muzyk, artysta, programista w dziedzinie otwartości rządu, specjalista w dziedzinie projektowania interfejsów użytkownika, pracy z danymi i ich wizualizacji. Od lat prowadzi warsztaty programowania dla artystów i pracowników organizacji pozarządowych. Twórca systemów interaktywnych dla teatru oraz oprogramowania muzycznego z dziedziny live electronics. Rzecznik otwartości kultury i oprogramowania.

Wraz z Krzysztofem Lenkiem w ramach Medialabu Katowice prowadzi warsztaty wizualizacji danych Katowice, miasto otwarte, których wyniki zaprezentowane zostaną w czasie festiwalu.

Krzysztof-trzewiczek