Art+bits

Goście

Piotr Zawojski

Adiunkt w Zakładzie Filmoznawstwa i Wiedzy o Mediach na Uniwersytecie Śląskim w Katowicach, wykłada też na Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie i na Uniwersytecie Jagiellońskim. Szef działu “Film i Media” w kwartalniku OPCJE. Autor kilkudziesięciu publikacji na temat mediów, w tym książek: Elektroniczne obrazoświaty. Między sztuką a technologią (2000), Wielkie filmy przełomu wieków. Subiektywny przewodnik (2007) oraz Cyberkultura. Syntopia sztuki, nauki i technologii (2010).

Szczegółowe informacje na stronie www.zawojski.com

piotr-zawojski