Art+bits

Katowice, Rondo Sztuki

art+bits festival 2012 summary

W trakcie festiwalu odbyły się spotkania z artystami, projektantami oraz niezależnymi twórcami. Na uczestników czekały warsztaty, inspirujące prezentacje oraz ekspozycja prac przygotowanych specjalnie na tę okazję.