Art+bits

Organizatorzy

 • Netizens

  Interaktywny dom produkcyjny dostarczający innowacyjnych rozwiązań technologicznych na potrzeby marketingu  i komunikacji. Netizens dostarcza rozwiązania, które angażują konsumenta w świat marek wykorzystując potencjał interaktywnych technologii. W biurach Netizens w Katowicach, Warszawie i Nowym Jorku pracuje ponad 50 specjalistów od inżynierii, kreatywności i łączenia tych dziedzin.

   

 • Medialab Katowice

  Medialab Katowice jest projektem instytucji kultury Katowice – Miasto Ogrodów, składającym się z warsztatów, wykładów i prezentacji na temat kultury audiowizualnej.
  Jego uczestnicy zdobywają kompetencje cyfrowe i rozwijają kreatywność, eksperymentując z nowymi technologiami. Tworzą urządzenia elektroniczne i oprogramowanie, uczą się pracy w zespole i świadomego kształtowania przekazów medialnych.
  Medialab jest miejscem wymiany pomysłów i idei, spotkań z inspirującymi artystami i projektantami, a także interdyscyplinarną platformą współpracy z twórcami oraz instytucjami z innych krajów. Parterami projektu są Galeria Rondo Sztuki i Akademia Sztuk Pięknych w Katowicach.

 • Katowice – Miasto Ogrodów

  Katowice są miastem, które często idzie pod prąd. Od zawsze gotowe są wdrażać w życie nawet najbardziej odważne plany. Po 20 latach trudnej transformacji ustrojowej i cywilizacyjnej poprzemysłowe Katowice zaskoczyły Miastem Ogrodów – wizją zrównoważonej metropolii przyszłości.

  Pomysł pojawił się w czasie udziału miasta w konkursie o tytuł Europejskiej Stolicy Kultury 2016. Starania o tytuł były katalizatorem przemian, które od kilku lat odbywają się w regionie. Obecnie instytucja Katowice – Miasto Ogrodów realizuje strategię rozwoju kultury w mieście i przygotowuje całoroczny program obchodów 150. urodzin Katowic w 2015 roku.

  Energia największej w Polsce metropolii, przemiany w przestrzeni i rozwój gospodarki opartej na wiedzy sprawiają, że Górny Śląsk staje się jednym z najważniejszych ośrodków kulturalnych i gospodarczych w tej części kontynentu. Niewiele jest miast, które potrafią dokonać tak ogromnej transformacji w tak krótkim czasie. Projekt Katowice – Miasto Ogrodów, z kulminacją w roku 2015, wpisuje się znakomicie w ten proces.

 • ASP Katowice

  Akademia Sztuk Pięknych w Katowicach rozpoczęła działalność 1 września 2001
  roku. Wyrosła z doświadczeń i tradycji szkolnictwa artystycznego na Śląsku
  po prawie 50 wspólnych latach z krakowską ASP. W jej ramach przez pół wieku
  katowicka szkoła budowała swoją tradycję, początkowo jako Wydział Grafiki, a
  następnie Filia ASP. Współtworzyła jedno z pierwszych w kraju centrów
  grafiki warsztatowej i projektowej. To dzięki funkcjonowaniu katowickiej
  szkoły jako Filii Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie twórcy sztuk
  plastycznych stali się drugim, obok muzycznego, środowiskiem artystycznym na
  Śląsku.

  Nowopowstała uczelnia rozpoczęła swoją działalność jako szkoła
  jednowydziałowa – Wydział Grafiki, Malarstwa i Wzornictwa. Dziś, ta
  najmłodsza w Polsce Akademia Sztuk Pięknych jest uczelnią dwuwydziałową, z
  Wydziałem Projektowym (projektowanie graficzne i wzornictwo) i Wydziałem
  Artystycznym (grafika warsztatowa i malarstwo), na których młodzi adepci
  sztuki i dizajnu mogą zdobywać wykształcenie w ramach studiów stacjonarnych,
  niestacjonarnych i zaocznych. Obok tradycyjnych warsztatów,
  charakterystycznych dla katowickiej ASP, bardzo dynamicznie rozwijany jest
  obszar związany z nowymi mediami, cyberprzestrzenią i najnowszymi środkami
  komunikacji. Uzupełnieniem oferty kształcenia są warsztaty i kursy z
  udziałem wybitnych artystów i dizajnerów z kraju i zagranicy. Uczelnia nie
  ogranicza swej oferty kształcenia tylko i wyłącznie do studentów. Od kilku
  lat z wielkim powodzeniem funkcjonuje bowiem Akademia Weekendowa – unikatowa
  w skali kraju forma kursu skierowanego do osób, które zawsze chciały
  rozwijać swoje zdolności artystyczne, ale z różnych przyczyn nie mogły lub
  nie chciały tego robić w ramach regularnych studiów, a także kurs
  przygotowujący do egzaminu wstępnego, przeznaczony dla wszystkich, którzy
  chcieliby zostać studentami ASP.

  Organizowane w należącej do ASP galerii Rondo Sztuki wystawy, spotkania,
  sympozja i koncerty artystów uznanych na całym świecie dopełniają pokazy
  młodych twórców, studentów dopiero wchodzących w profesjonalny świat sztuki
  i dizajnu. Miejsce to na stałe już wpisały się w artystyczno-kulturowy
  krajobraz Katowic i Górnego Śląska.