Art+bits

Katowice, miasto otwarte

miasto-otwarte

7.11.2012, 15.00–17.00
Klub Oko Miasta (Rondo Sztuki)

Rejestracja (wstęp wolny)

Michael Badics – Ars Electronica Solutions, Linz
Adam Cooke, North Wales School of Art & Design
Elizabeth Edwards, HighWire, Lancaster University

Louise Francis – Mapping for Change, Londyn
Krzysztof Trzewiczek – Otwarte Technologie

Informacja odgrywa coraz większą role w funkcjonowaniu miasta – zarządzaniu, planowaniu rozwoju i codziennym życiu mieszkańców. Nowe technologie zmieniają sposób, w jaki doświadczamy i poruszamy się w przestrzeni, umożliwiają nadawanie jej nowych znaczeń. Informacja zmienia również nasze postrzeganie sfery publicznej, tworzonej w przestrzeni miasta i mediów społecznościowych.

Jednym z wyzwań „inteligentnego miasta” jest otwarty dostęp do informacji. Jakie korzyści może przynieść mieszkańcom powszechny dostęp do danych o mieście? Rządzący starają się zwiększyć ich transparentność i sprzyjać rozwojowi gospodarczemu. Mieszkańcy z kolei, znając dokładnie miasto, mogą podejmować lepsze decyzje i skuteczniej realizować swoje cele.

Wraz z rosnącą ilością i rolą danych pojawia się potrzeba ich lepszego zrozumienia. Zwiększa się zapotrzebowanie na specjalistów od zarządzania: analityków, programistów, projektantów. Jak sprawić, żeby dane były bardziej dostępne a miasto otwarte? Jak uczynić je przyjaznym dla mieszkańców? W jaki sposób możemy poprawić jakość przestrzeni publicznej?

Zaprezentujemy różne strategie działania wdrażane przez urzędy miast i instytucje, ale przede wszystkim inicjatywy oddolne, takie jak infoaktywizm, dziennikarstwo danych (data journalism) i oddolne mapowanie miasta. Interesować będą nas możliwości wykorzystania danych na rzecz zmiany społecznej.

Przedmiotem naszego zainteresowania będą także przedsięwzięcia poświęcone Katowicom. Jednym z nich jest projekt Katowice, miasto otwarte, w którym interdyscyplinarny zespół projektantów, specjalistów od przestrzeni miejskiej we współpracy z miejskimi aktywistami i NGO opracowuje prototypy wizualizacji danych na temat miasta. W czasie panelu zaprezentowane zostaną również działania fundacji Mapping for Change z Londynu, która od 2013 roku przy współpracy z lokalnymi NGO prowadzić będzie program mapowania Katowic.

Zapraszamy aktywistów, przedstawicieli NGO, a także programistów, projektantów, artystów i tych, którzy zajmują się przetwarzaniem i projektowaniem informacji. Panelowi towarzyszyć będzie wystawa wizualizacji danych o Katowicach oraz warsztaty z zakresu programowania, wizualizacji danych i mapowania miasta.

Uwaga: panel w języku angielskim.