Art+bits

Mapowanie miasta

anna_maj

Anna Maj, Uniwersytet Śląski w Katowicach.

5–6.11.2012, BWA Katowice

Udział w warsztatach jest bezpłatny, ilość miejsc ograniczona. Zapisy do 28 października. Formularz zgłoszeniowy [kliknij].

Warsztaty Mapowanie miasta pozwolą Ci spojrzeć na nowo na Twoje Kato. Wspólnie z innymi uczestnikami stworzysz interaktywną mapę. Nauczysz się, jak przy użyciu środków multimedialnych ciekawie opowiedzieć historię i jak przygotować dokumentację w terenie. Dowiesz się, z jakich darmowych narzędzi skorzystać, by zbudować Twoją wikimapę.

Projekt dotyczy tworzenia narracji cyfrowych i społecznego mapowania przestrzeni miejskiej jako narzędzi kreacji i edukacji. Warsztaty składają się z części wykładowej i zadań praktycznych, wykonywanych w małych grupach oraz indywidualnie. Uczestnicy zostają wprowadzeni w rozumienie kulturowych kontekstów technologii mobilnych i zachęceni do kreatywnych zastosowań metod społecznego mapowania i tworzenia cyfrowych narracji, przy użyciu wolnego oprogramowania (wiki i wikimapy).

5.11.2012, 18.0020.00

Wykład:
1. Wprowadzenie do wikinomii i mediów partycypacyjnych.
2. Narracje cyfrowe (digital storytelling) i Sieć 2.0 – specyfika gatunków, funkcje komunikacyjne,
narzędzia, metody tworzenia, możliwości zastosowań.
3. Wiki jako nowy typ wiedzy – środowisko cyfrowe jako narzędzie edukacyjne.
4. Charakterystyka pokolenia Sieci – percepcja, modele nauki, zdolności, motywacje, ograniczenia, zachęta do uczestnictwa.
5. Media w podróży – geotagowanie, media lokalizacyjne, blogi, społeczne mapowanie, mashupy i wikimapy.
6. Społeczne mapowanie i tworzenie narracji cyfrowych – analiza przykładów, identyfikacja
problemów.

6.11.2012, 10.00–18.00

Warsztaty:
Sesja 1–2. Dyskusja nad potrzebami uczestników i celami warsztatu. Planowanie i projektowanie wspólnej wikimapy. Praca w grupach. Szukanie tematów mapy. Przygotowanie mapy myśli dostosowanej do projektu wikimapy. Wybór metod pracy, mediów, narzędzi. Przygotowanie planu produkcji, podział ról, pisanie scenariusza narracji.

Sesja 3–4. Wspólne generowanie archiwum cyfrowego do projektu (badania terenowe w przestrzeni publicznej) – uczestnicy przygotowują materiał multimedialny przy zastosowaniu telefonów komórkowych (zdjęcia, wideo, nagrania dźwiękowe, geotagi GPS), tworzą narracje tekstowe lub przeprowadzają wywiady z respondentami*.

Sesja 5–6. Wspólne generowanie wikimapy. Tworzenie warstw. Tworzenie trasy i dodawanie narracji tekstowych. Dodawanie tagów i multimediów. Rozwiązywanie problemów technicznych.

Sesja 7–8. Nagrywanie wirtualnej podróży. Ponowna analiza problemów i błędów. Rozwijanie i dokańczanie projektu. Dyskusja końcowa – wspólna analiza procesu grupowej produkcji, problemów i wyzwań, przyszłych możliwych zastosowań użycia społecznego mapowania i narracji cyfrowych w różnych kontekstach (organizacja wydarzeń kulturalnych, edukacja, turystyka, marketing i inne).

* Uczestnicy wykorzystują telefony komórkowe i laptopy; używane podczas warsztatu oprogramowanie dostępne jest za darmo lub posiada licencję w wersji próbnej (uwaga: zapewniamy telefony z dostępem do internetu).